بنیانگذار گروه صنعتی حبیبی:

مرحوم حاج فرج الله خان حبیبی بزرگ خاندان حبیبی پدربزرگ مرحوم جناب آقای دکتر پویا حبیبی بنیانگذار گروه صنعتی حبیبی درسال 1314 فعالیت خود را در بازار ایران ، صنعت خودرو ، تسمه و انتقال نیرو آغاز کرد .

حاج فرج الله خان حبیبی جزو اولین واردکنندگان قطعات خودرو در زمان حیات خود و نمایندگی 12 برند مشهور بین المللی را در انحصار خود داشتند .